Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Preobrazhenskaya E. V., Chernyaeva T. I. Success of Socio-Psychological Adaptation of Students as Conditioned by Educational Environment Profiles. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 4, pp. 371-375. DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-4-371-375

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 85)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
159.9 : 316.6

Success of Socio-Psychological Adaptation of Students as Conditioned by Educational Environment Profiles

Autors: 
Preobrazhenskaya Elena V., Povolzhsky Institute of Management. PA Stolypin RASHiGS
Chernyaeva Tatyana I., Povolzhsky Institute of Management. PA Stolypin RASHiGS
Abstract: 

The article presents the results of a theoretical analysis of sociopsychological adaptation of students in the conditions of mono- (institutions of general education) and poly- (institution of supplementary education) educational environments. It pays special attention to examining how successful social and psychological adaptation of adolescents is, depending on their involvement in the educational environment of an institution of supplementary education. The paper presents the results of an empirical study that included a sample of 80 people – 14–15-year-old 8th graders at institutions of general education and adolescents at the same educational institutions, who also study at institutions of supplementary education. The study employed the following diagnostic instruments: the «Socio-psychological Adaptation Questionnaire» (C. Rogers and R. Dymond, adapted by A. K. Osnitskiy), «Individual’s Socialization instruments» (M. I. Rozhkov). It is established that the overall level of socialization and adaptation increases depending on the «involvement» of adolescents in the educational environment of an institution of supplementary education, which reduces the risks of students’ disadaptation and positively affects how successful their social and psychological adaptation is. The results of the study can be used to develop and implement an integration model for general and supplementary education.

Reference: 

1. Andreeva G. M. Sotsial’naya psikhologiya (Social psychology). Moscow, 2011. 192 p. (in Russian).

2. Rean A. A., Kolominskiy Ya. L. Sotsial’naya pedagogicheskaya psikhologiya (Social pedagogical psychology). St.-Petersburg, 2008. 574 p. (in Russian).

3. Shamionov R. M. Psikhologiya sotsial’nogo povedeniya lichnosti (Psychology of personality’s social behavior). Saratov, 2009. 186 p. (in Russian).

4. Yakimanskaya I. S. Monitoring kachestva obrazovaniya i mekhanizmy sotsial’nogo partnerstva kak usloviya sotsial’noy adaptatsii vospitannikov v dopolnitel’nom obrazovanii (Monitoring of quality of education and mechanisms of social partnership as conditions of pupils’ social adaptation in additional education). Adaptatsiya lichnosti v sovremennom mire: mezhvuz. sb. nauch. tr. (Personality’s adaptation in modern world: Inter-universities collection of scientifi c papers). Ed. M. V. Grigor’eva. Saratov, 2012, pp.143–156 (in Russian).

5. Grigor’eva M. V. Psikhologicheskaya struktura i dinamika vzaimodeystviy obrazovatel’noy sredy i uchenika v protsesse ego shkol’noy adaptatsii: avtoref. dis. … d-ra psikhol. nauk (Psychological structure and dynamic of interaction between educational environment and pupil in process of his {her} school adaptation: autoref. diss. … doct. of psychology). Saratov, 2009. 51 p. (in Russian).

6. Yasvin V. A. Ekspertiza shkol’noy obrazovatel’noy sredy (Expert evaluation of school educational environment). Moscow, 2000. 128 p. (in Russian).

7. Slobodchikov V. I. Obrazovatel’naya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu (Educational environment: from modeling to projection). Moscow, 2001. 365 p. (in Russian).

8. Federal’nyy zakon ot 29.12.2012 N 273-FZ (red. ot 13.07.2015) «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii » (s izm. i dop., vstup. v silu s 24.07.2015). St. 75. Dopolnitel’noe obrazovanie detey i vzroslykh (Federal Law 2012 December 29 № 273-FZ «About Education in Russian Federation» (with changes and additions, comes into effect 2015 July 24). Paragraph 75. Additional education of children and adults). Available at: //http://www.consultant. ru (accessed 27 April 2016) (in Russian).

9. Obukhov D. A. Sotsial’no-pedagogicheskaya adaptatsiya podrostkov v uchrezhdeniyakh dopolnitel’nogo obrazovaniya: dis. … kand. ped. nauk (Adolescents’ social-pedagogical adaptation in institutes of additional education: diss. … cand. of pedagogy). Kurgan, 2011. 208 p. (in Russian).

10. Osnitskiy A. K. Opredelenie kharakteristik sotsial’noy adaptatsii (Defi nition of characteristics of social adaptation). Psikhologiya i shkola (Psychology and the school), 2004, no. 4, pp. 43–56 (in Russian).

11. Rozhkov M. I. Metodika izucheniya sotsializirovannosti lichnosti (Methodic of studying of personality’s socializing). Available at: http://nsportal.ru (accessed 27 April 2016) (in Russian).

Published: 
12.12.2016