Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Arendachuk I. V. Risks of Professional Self-Determination of Senior Pupils: Psychological and Pedagogical Aspects. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 1, pp. 70-76. DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-1-70-76

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 169)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
37.015.3: 331.54

Risks of Professional Self-Determination of Senior Pupils: Psychological and Pedagogical Aspects

Autors: 
Arendachuk Irina V., Saratov State University
Abstract: 

Substantially analyzed the social and psychological risks of professional self-determination of senior pupils. The results of empirical research carried out on a sample of students of classes 9 and 11 secondary school № 41, Saratov (N = 65). The methods used: questionnaire «Orientation» (V. E. Sigacheva, M. N. Rossohach); method for determination of the main motives of choice of profession (E. M. Pavlyutenkova); questionnaire «The motives of choice of profession» (R. V. Ovcharova); questionnaire «Types imposed on the choice of profession» (A. A. Kibireva). Analyzed the general trends and differences in the direction of senior professional choice, motivation and determinants. The basic directions to minimize the risks of professional self-determination of senior pupils in the system of career guidance in schools. The applied aspect of the research problem can be implemented in the organization of psycho-pedagogical support of professional selfdetermination of students.

Reference: 

1. Kornilova T. V. Risk v myshlenii kak uslovie riska v deystvii (Risk in thinking as condition of risk in doing). Upravlenie riskom (Risk management), 1997, no. 3, pp. 21‒28 (in Russian).
2. Starikova L. Professional’noe samoopredelenie i proforientatsiya (Professional self-determination and professional orientation). Vysshee obrazovanie v Rossii (Higher Education in Russia), 2007, no. 5, pp. 75‒78 (in Russian)
3. Belova O. R. Paradoksal’nost’ professional’nogo vybora studentov (Paradoxicality of students’ professional choice). Sotsiologiya i obshchestvo: global’nye vyzovy i regional’noe razvitie: materialy IV Ocherednogo vseros. sotsiologicheskogo kongressa (Ufa, 23‒25 oktyabrya 2012g. (Sociology and society: global challenges and regional development. Materials of the 4th Regular All-Russian sociological congress (Ufa, 2012 October 23‒25). Moscow, 2012, pp. 1756‒1761 (in Russian).
4. Lobova E. V. Riski professional’nogo konsul’tirovaniya sovremennoy molodezhi (Risks of professional consulting with contemporary youth). Sotsiologiya v rossiyskoy provintsii: tendentsii, perspktivy razvitiya: sb. nauch. st.: v 5 ch. Ch. I (Sociology in Russian province: tendencies, perspectives of development. The collection of scientifi c papers: in 5 parts). Ekaterinburg, 2003, part 1, pp. 463‒470 (in Russian).
5. Shamionov R. M. Lichnostnoe i professional’noe samoopredelenie kak effekty sotsializatsii (Personal and professional self-determination as effects of socialization). Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2008, vol. 8, iss. 1, pp. 90‒95 (in Russian).
6. Gerashchenko L. I. Professional’noe samoopredelenie molodezhi kak faktor sotsial’noy adaptatsii (Youth’s professional self-determination as factor of social adaptation). Molodezh’ i sotsial’nye problemy Severo-Zapadnogo regiona: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Murmansk, 9‒13 fevralya 2009 g.) (Youth and social problems of North-West region: International scientifi c and practical conference (Murmansk, 2009 February 9‒13)). Murmansk, 2009, pp. 396‒399 (in Russian).
7. Khudokormova S. A. Formirovanie regional’noy sistemy upravleniya professional’nym samoopredeleniem (Formation of regional system of professional selfdetermination management). Sotsiologiya i obshchestvo: global’nye vyzovy i regional’noe razvitie: materialy IV Ocherednogo vseros. sotsiologicheskogo kongressa (Ufa, 23‒25 oktyabrya 2012 g.) (Sociology and society: global challenges and regional development. Materials of the 4th Regular All-Russian sociological congress (Ufa 2012 October 23‒25)). Moscow, 2012, pp. 1846‒1851 (in Russian).
8. Blinov V. I., Sergeev I. S. Trebovanie differentsirovannogo podkhoda k organizatsionno-pedagogicheskomu soprovozhdeniyu professional’nogo samoopredeleniya obuchayushchikhsya (Demand of differentiate approach to organizing-teaching accompaniment of pupils’ professional self-determination). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern problems of science and education). 2014, no. 6. Available at: www.scienceeducation. ru/120-16020 (accessed 08 November 2015) (in Russian).
9. Bocharova E. E. Predstavleniya ob obrazovannosti u uchashcheysya molodezhi (Learning youth’s representations of accomplishment). Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2010, vol. 3, iss. 1, pp. 38‒43 (in Russian).
10. Vishnevskiy Yu. R., Vishnevskiy S. Yu. Professional’nyy vybor studentov i resursnyy podkhod: ot potentsiala k realizatsii (Students’ professional choice and resource-based view: from potential to realization). Vestn. Nizhegorod. un-ta im. N. I. Lobachevskogo. Ser. Sotsial’nye nauki (Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. Ser. Social sciences), 2012, no. 1 (5), pp. 22‒27 (in Russian).
11. Kibirev A. A. Aktivnye metody obucheniya i konsul’tirovaniya v professional’nom samoopredelenii: praktikum po proforientatsii shkol’nikov starshikh klassov (Activemethods of training and constructing in professional self-determination: practicum of upper-form pupils’ professional orientation). Khabarovsk, 2005. 76 p. (in Russian).
12. Arendachuk I. V. Etapy razvitiya adaptatsionnoy gotovnosti k riskam obrazovatel’noy sredy (Stages of development of adaptative readiness to educational environment risks). Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2014, vol. 3, iss. 2, pp. 108‒113 (in Russian).

Published: 
18.03.2016
Short text (in English):
(downloads: 57)