Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Kudinov S. I., Kudinov S. S., Mikheyeva A. V. Individual Characteristics of Stress Resistance in the Context of Self-Actualization of Personality. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. 6, iss. 4, pp. 341-348. DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-4-341-348

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 145)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
159.923.2

Individual Characteristics of Stress Resistance in the Context of Self-Actualization of Personality

Autors: 
Kudinov Sergey I., Peoples' Friendship University of Russia
Kudinov Stanislav S., Peoples' Friendship University of Russia
Mikheyeva Anastasia V., Peoples' Friendship University of Russia
Abstract: 

The article covers the results of the empirical study performed on a sample of respondents who were temporarily unemployed. The purpose of the study presented in this article is to identify individual predictors of stress resistance and to determine its significance for self-actualization of a person. The methodological basis for the research was the theory of integral individuality by F. S. Merlin, B. A. Vyatkin, and the theory of selfactualization of personality. According to the theory by V. S. Merlin, personality is revealed through the understanding of a person as an integral individuality, i.e. the interrelation of a number of properties belonging to several hierarchical levels subordinated to different regularities. The structure of personality is represented as a mutual connection and organization of personality traits. It is empirically established that the levels of manifestation of a person’s stress resistance are conditioned by the combination of individual and personal characteristics, such as temperamental properties and anxiety. Self-actualization of respondents with different levels of stress resistance has distinctive features, which indicates some dependence of these phenomena, where stress resistance is one of the predictors of self-actualization of the individual. It is established that anxiety, emotionality and low plasticity are the individual predictors of manifestation of stress resistance in the sample of respondents with a low level of stress resistance; activity, plasticity and lower emotionality are the individual predictors of the manifestation of stress resistance in the sample of respondents with a high level of stress resistance. In conclusion, we made the conclusion about the role of stress resistance as one of the predictors of self-actualization of personality in the period of situational difficulties in life

Reference: 

1. Aminev N. A., Izyumova S. A. O fi ziologicheskoy prirode svyazey mezhdu emotsional’noy ustoychivost’yu i svoystvami nervnoy sistemy cheloveka [About physiological origin of connections between emotional resistance and properties of human nervous system]. Voprosy psikhologii [Voprosy Psychologii], 2000, no. 5, pp. 128–133 (in Russian).

2. Mileryan E. A. Emotsional’no-volevye komponenty nadezhnosti operatora [Emotional and voluntary components of operator’s reliability]. In: Ocherki psikhologii truda operatora [Essays of psychology of operator’s work]. Moscow, 1974, pp. 5–82 (in Russian).

3. Danilova N. N., Krylova A. L. Fiziologiya vysshey nervnoy deyatel’nosti [Physiology of higher nervous activity]. Moscow, 1997. 432 p. (in Russian).

4. Malenova A. Yu. K voprosu o kognitivnoy otsenke lichnost’yu stressogennoy situatsii (na primere situatsii ekzamena) [To problem of personality’s cognitive valuation of stressful situation (the example of the situation of the exam)]. Psikhologiya v vuze [Psychology at high school], 2008, no. 3, pp. 50–61 (in Russian).

5. Marishchuk V. L., Evdokimov V. I. Povedenie i samoregulyatsiya cheloveka v usloviyakh stressa [Human behavior and self-regulation in stress conditions]. St. Petersburg, 2001. 260 p. (in Russian).

6. Plakhtienko V. A., Bludov Yu. M. Nadezhnost’ v sporte [Reliability at sport]. Moscow, 1985. 213 p. (in Russian).

7. Arslan’yan V. Kak perezhit’ ekzameny? [How to survive exams?]. Matematika. Prilozhenie k gazete «Pervoe sentyabrya» [Mathematics. Supplement to newspaper “The 1st of September”], 2007, no. 9, pp. 19–26 (in Russian).

8. Chernikova O. A. Sopernichestvo, risk, samoobladanie v sporte [Rivalry, risk, composure at sport]. Moscow, 1980. 104 p. (in Russian).

9. Zil’berman P. B. Emotsional’naya ustoychivost’ operatora [Operator’s emotional resistance]. Ocherki psikhologii [Essays of psychology], 2000, no. 2, pp. 149–155 (in Russian).

10. Vyatkin B. A. Upravlenie psikhicheskim stressom v sportivnykh sorevnovaniyakh [Management of psychical stress at sport competitions]. Moscow, 1981. 112 p. (in Russian).

11. Nebylitsyn V. D. Izbrannye psikhologicheskie trudy [Elected psychological papers]. Moscow, 1990. 408 p. (in Russian).

12. Saperova E. V. Izuchenie funktsionirovaniya serdechnososudistoy sistemy studentov v usloviyakh ekzamenatsionnogo stressa s uchetom individual’nykh psikhologicheskikh i biologicheskikh osobennostey: dis. … kand. biol. nauk [Research of functioning students’ cardiovascular system in conditions of exam stress with due regard to individual psychological and biological features: diss. … cand. of biology]. Cheboksary, 2008. 226 p. (in Russian).

13. Teplov B. M. Izbr. tr.: v 2 t. [Elected papers: in 2 vol.). Moscow, 1985. 385 p. (in Russian).

14. Ababkov V. A. Zashchitnye psikhologicheskie mekhanizmy i kopingi: analiz vzaimootnosheniy [Defense psychological mechanisms and copings: analysis of interrelations]. St. Petersburg, 2004. 158 p. (in Russian).

15. Amirkhan D. Faktor analiticheskogo izmereniya kopingov: pokazatel’ koping-strategiy [Factor of analytic measurement of copings: indice of coping-strategies]. Moscow, 1990. 98 p. (in Russian)

16. Lazarus R. S. Tranzaktnaya teoriya i nauchnoe issledovanie emotsii i kopinga [Transactional theory and research of emotion and coping]. Moscow, 1987. 67 p. (in Russian).

17. Sirota N. A., Yaltonskiy V. M., Lykova N. M. Bazisnye koping-strategii u podrostkov 11–12 let iz neblagopoluchnoy i blagopoluchnoy sredy [Basic coping-strategies by 11–12-years-old adolescents from unfavorable and favorable environment]. Voprosy narkologii [Questions of addictology], 2003, no. 1, pp. 36–46 (in Russian).

18. Folkman S. Personal’nyy kontrol’, stress i koping-protsessy [Personal control, stress and coping processes]. Moscow, 1984. 54 p. (in Russian, trans. from English).

19. Bodrov V. A. Psikhologicheskiy stress: razvitie i preodolenie [Psychological stress: development and overcoming]. Moscow, 2006. 528 p. (in Russian).

20. Andreeva A. A. Stressoustoychivost’ kak faktor razvitiya pozitivnogo otnosheniya k uchebnoy deyatel’nosti u studentov: dis. … kand. psikhol. nauk [Stress resistance as factor of development of students’ positive relation to learning activity: diss. … cand. of psychology]. Tambov, 2009. 219 p. (in Russian).

21. Baranov A. A. Stressoustoychivost’ i masterstvo pedagoga [Teacher’s stress resistance and skills]. Izhevsk, 1997. 108 p. (in Russian).

22. Khutornaya M. L. Razvitie stressoustoychivosti studentov v usloviyakh intellektual’nykh ispytaniy: dis. … kand. psikhol. nauk [Development of students’ stress resistance in conditions of intellectual challenges: diss. … cand. of psychology]. Tambov, 2007. 182 p. (in Russian).

23. Merlin V. S. Temperament kak faktor trudovoy deyatel’nosti [Temperament as factor of labor activity]. In: Merlin V. S. Ocherk teorii temperamenta [Essay of temperament theory]. Perm’, 1973, pp. 148–167 (in Russian).

24. Maslou A. Novye rubezhi chelovecheskoy prirody [New boards of human nature]. Moscow, 1999. 424 p. (in Russian, trans. from English).

Published: 
29.12.2017