Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Zakharova I. V. Trust in a Teacher as a Factor of Teacher’s Educational Influence. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2019, vol. 8, iss. 2, pp. 176-182. DOI: 10.18500/2304-9790-2019-8-2-176-182

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 131)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
37.017.42:37.07

Trust in a Teacher as a Factor of Teacher’s Educational Influence

Autors: 
Zakharova Inna V., Ulyanovsk State Pedagogical University named after IN Ulyanov
Abstract: 

The article describes the problem of decreasing trust in teachers in Russian educational system. Trust is considered as an existential condition of social influence. The relevance of the study is conditioned by the reduction of educational influence of the educational system on modern schoolchildren. The purpose of the study is to analyze the conditions and consequences of trust and distrust in a teacher in the practice of Russian educational system. The hypothesis of the study is a predicament of trust in a teacher, both by the individual characteristics of the teacher and a pupil, the nature of their communication, and the social context of the pedagogical interaction, in particular, the public trust in the education system. We assume that trust or distrust of a particular teacher reflects the general perception of a child, parents, society, school and educational system. Such understanding of the problem corresponds to the trend of the multi-subject nature of modern education, which has been explained in a number of studies. The article presents theoretical approaches to the problem of trust in a teacher, set out in humanistic concepts of education, psychological-educational and social studies. We point out what crucial role trust in a teacher can play to the formation, existence and development of child-adult community. The influence of public opinion on the attitude of pupils to the educational system and a teacher was explained. In addition, we analyzed the psychological, educational and organizationaladministrative factors of trust and distrust in a teacher. The article gives examples of direct and indirect consequences of distrust in a teacher. A number of conclusions were drawn after a sociological survey of 11th grade pupils of Ulyanovsk Oblast had been conducted based on 16 schools of the regional center and 16 district schools. The sample structure corresponds to the demographic structure of the region. The article presents examples of negative attitudes of graduate students and their emotional rejection from school. The analysis of responses based on Mann–Whitney U-test revealed differences between samples of girls and boys, schools of advanced education and ordinary schools. Based on the conducted research, we identified conditions for the formation of trust in a teacher in the child-adult community and the direction of further study of the problem of trust in a teacher.

Reference: 

1. Shustova I. Yu. Vospitanie v detsko-vzrosloy obshchnosti. Monografi ya. Moscow, 2018. 176 p. (in Russian).
2.  Polyakov S. D. Psihopedagogika vospitaniya i obucheniya: opyt populyarnoy monografi i. Moscow, 2004. 299 p. (in Russian).
3. Stepanov P. V. Doverie, ehmocional’naya podderzhka, konstruktivnaya pomoshch’: tri kita upravleniya vospitaniem [Trust, emotional support, constructive assistance: three pillars of education management]. Portal doveriya [Portal of trust]. In: S. D. Poljakov, A. P. Mal’ceva, L. P. Shustova (Eds.). Ulyanovsk, 2016. 149 p. (in Russian).
4.  Izmenyayushchayasya teoriya vospitaniya: problemy i perspektivy razvitiya [Changing theory of education: problems and prospects of development]. Ed. by N. L. Selivanova, P. V. Stepanov. Moscow, 2017. 108 p. (in Russian).
5.  Grigor’ev D. V. Detsko-vzroslaya obshchnost’ v obrazovanii: ne poteryat’ smysl [Children and adult community in education: not to lose sense]. Narodnoe obrazovanie [Public education], 2015, no. 4, pp. 167–170 (in Russian).
6.  Shustova I. Yu. Detsko-vzroslaya obshchnost’ kak uslovie stanovleniya cennostno-smyslovoy orientacii rebenka [Children and adult community as a condition of formation of axiological attitude of the child]. Vestn. Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta [St. Tikhons University Review]. Series IV: Pedagogy. Psychology, 2013, no. 1 (28), P. 51–61 (in Russian).
7.  Yasnitskaya V. R. Mikroklimat detskoy obshchnosti kak faktor socializatsii i individualizacii shkol’nika [Children’s community climate as a factor of socialization and individualization of the student]. Novye cennosti obrazovaniya [New values of education], 2005, vol. 21, no. 2, pp. 120–126 (in Russian).
8.  Yasnitskaya V. R. Teoriya i metodika povysheniya vospitatel’nogo potentsiala organizatsionnoy kul’tury shkoly [Theory and methods of increasing the educational potential of the organizational culture of schools]. Vospitatel’nye innovatsii [Educational innovation. Collection of scientifi c and methodical works]. Ulyanovsk, 2008. Pp. 47–56 (in Russian).
9.  Abramova M. A., Farnika M. Determinanty transformatsii sistemy obrazovaniya kak sotsal’nogo instituta [Determinants of transformation of the education system as a social institution]. Vestn. Nizhnevartovskogo gos. un-ta [Bulletin of the Nizhnevartovsk state University], 2018, no. 2, pp. 3–7 (in Russian).
10. Anisimova T. S., Aseyeva E. M., Varenikova E. V. Vosstanovlenie doveriya kak resurs preodoleniya negativnyh yavleniy v obrazovanii [Restoration of trust as a resource for overcoming negative phenomena in education]. Izv. Yuzhn. feder. un-ta. Pedagogicheskie nauki [News of the Southern Federal University. Pedagogical science], 2015, no. 3, pp. 23–30 (in Russian).
11. Sobkin V. S., Kalashnikova E. A. K voprosu o pedagogicheskom avtoritete [To the question of pedagogical authority]. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo [Social psychology and society], 2016, vol. 7, no. 1, pp. 88–107. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2016070107 (in Russian).
12. Perspektivy i mekhanizmy razvitiya vospitatel’nogo potentsiala rossijskogo uchitel’stva [Prospects and mechanisms of development of educational potential of the Russian teaching]. Ed. by N. L. Selivanova, P. V. Stepanova. Moscow, 2010. 177 p. (in Russian)
13. Demakova I. D. Vospitatel’naya deyatel’nost’ pedagoga v usloviyah paradigmal’nogo sdviga: metodologicheskiy aspekt [Educational activity of the teacher in the conditions of paradigm shift: methodological aspect]. Obrazovanie i samorazvitie [Education and self-development], 2013, no. 4, pp. 22–30 (in Russian).
14. Kremen’ F. M., Kremen’ S. A. Uchitel’ kak rolevaya model’ v professional’nom samoopredelenii shkol’nikov [The teacher as a role model in the professional self-determination of students]. Zhurn. pedagogicheskih issledovaniy [Journal of educational research], 2017, vol. 2, no. 6, pp. 13–21 (in Russian).
15. Novikova L. I. Pedagogika vospitaniya: izbrannye pedagogicheskie trudy [Pedagogy of education: selected pedagogical works] Zhurn. zamestitelya direktora shkoly po vospitatel’noy rabote [Journal of the Deputy Director of the school for educational work], 2017, no. 8, pp. 3–59 (in Russian).
16. Upravlenie kachestvom obrazovaniya: Praktikoorientirovannaya monografi ya i metodicheskoe posobie [Quality management education: practice-oriented monograph and workbook]. Ed. by M. M. Potashnik. Moscow, 2000. 448 p. (in Russian).
17. Resolution of the Government of the Russian Federation № 1642 from 26.12.2017 «On approval of the State Program of the Russian Federation «Development of education». Available at: http//минобрнауки.рф/документы/11990 (accessed: 21 January 2019) (in Russian).

Published: 
30.05.2019