Cite this article as:

Рягузова Е. В. Transformation of Worldview and Ways of Categorization of the Other in Modern Children. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2018, vol. 7, iss. 3, pp. 228-?. DOI: https://doi.org/10.18500/2304-9790-2018-7-3-228-237


Transformation of Worldview and Ways of Categorization of the Other in Modern Children

Abstract: 

The article presents the implementation of the network approach to analyzing the worldview of a person and describes its main characteristics (complexity, lack of a stable core, self-organization, nonlinearity, synergistic relationships, polydetermination). A theoretical analysis of the following nuclear formations of the worldview is conducted: “we-they”, based on the external difference between the two groups and the internal assimilation of their representatives to each other; “friend – foe”, marking the mutual perception and mutual evaluation of people relative to each other; “I – the other” which is the ontological constant of human existence; “good – evil” as an ethical and semantic base, designed by society, requiring from each of its representatives a permanent responsible work on its understanding and interpretation; “life - death”, associated with the acceptance of the ontological reliability of death and a responsible attitude to life. It is stated that all the listed constructs act in the form of iconic archetypes, represent the general system of universal meanings and ontological meanings of personality and regulate its relations with the world, itself and the Others. It is found that the change in social situation of development of a modern child, determined by factors of different levels, is connected with the transformations of the nuclear components of worldview and connections between them, as well as the ways of categorizing the Other, leading to the dehumanization of a child’s relationship with the Others, the weakening of Ego and “tanatization” of a child’s consciousness.

References

​1. Zelenkova T. V. O setevoy paradigme v psikhologii [About Net Paradigm in Psychology]. Metodologiya i istoriya psikhologii [Methodology and History of Psychology], 2007, vol. 2, iss. 3, pp. 18–28 (in Russian).

2. Gusel’tseva M. S. Kul’turno-analiticheskiy podkhod k fenomenu informatsionnoy sotsializatsii [CulturalHistorical Approach to Phenomenon of Informational Socialization]. Mir psikhologii [World of Psychology], 2010, no. 3, pp. 26–34 (in Russian).

3. Moreno Ya. L. Sotsiometriya: eksperimental’nyy metod i nauka ob obshchestve [Sociometry: Experimental Method and Science about Society]. Moscow, 2001. 363 p. (in Russian).

4. Beytson G. Ekologiya razuma: Izbr. st. po antropologii, psikhiatrii i epistemologii [Ecology of Sense: Selected Papers of Anthropology, Psychiatry and Epistemology]. Moscow, 2000. 476 p. (in Russian).

5. Luman N. Obshchestvo kak sotsial’naya sistema [Society as Social System]. Moscow, 2004. 232 p. (in Russian).

6. Kastel’s M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo, kul’tura [Informational Epoch: Economy, Society, Culture]. Moscow, 2000. 608 p. (in Russian).

7. Kollinz R. Sotsiologiya fi losofi y: global’naya teoriya intellektual’nogo izmeneniya [Sociology of Philosophies: Global Theory of Intellectual Change]. Novosibirsk, 2002. 1280 p. (in Russian).

8. Petukhov V. V. Obraz mira i psikhologicheskoe izuchenie myshleniya [Image of World and Psuchological Study of Thinking]. Vestn. Moskovskogo universiteta. Ser. 14. Psikhologiya [Moscow University Psychology Bulletin], 1984, no. 4, pp. 13–20 (in Russian).

9. Gergen K. J. Realities and relationships: soundings in social construction. Cambridge MA, 1994. 368 p.

10. Harre R. Metaphysics and methodology: Some prescriptions for social psychological research. European Journal of Social Psychology, 1989, vol. 19, no. 5, pp. 439–453.

11. Mukhina V. S. Unikal’nyy diapazon ponyatiya «Arkhetip» [Uniquely Diapason of Essence “Archetype”]. Razvitie lichnosti [Development of Personality], 2014, no. 4, pp. 163–201 (in Russian).

12. Porshnev B. F. Sotsial’naya psikhologiya i istoriya [Social Psychology and History]. Moscow, 1979. 235 p. (in Russian).

13. Shipilov A. V. “Svoi”, “chuzhie” i drugie [Insiders, Strangers and Others]. Moscow, 2008. 568 p. (in Russian).

14. Slobodchikov V. I. So-bytiynaya obrazovatel’naya obshchnost’ – istochnik razvitiya i sub”ekt obrazovaniya [Co-Being Educational Community – Source of Development and Subject of Education]. Uchen. zap. Ped. Instituta SGU im. N. G. Chernysheskogo. Ser. Psikhologiya. Pedagogika [Academic Articles of Pedagogical Institute, Saratov State University. Ser. Psychology. Pedagogy], 2010, no. 2, pp. 3–8 (in Russian).

15. Ryaguzova E. V. Lichnostnye reprezentatsii vzaimodeystviya «Ya – Drugoy»: sotsial’no-psikhologicheskiy analiz [Personal Representations of “I – Other” Interaction: Social-Psychological Analysis]. Thesis Diss. Cand. Sci. (Psychol.). Saratov, 2012. 49 p. (in Russian).

16. Stavtsev S. N. Vvedenie v fi losofi yu Khaydeggera [Introduction into Heidegger’s Philosophy]. St. Petersburg, 2000. 192 p. (in Russian).

17. K’erkegor S. Strakh i trepet [Fear and Trembling]. Moscow, 1993. 109 p. (in Russian).

18. Khaydegger M. Bytie i vremya [Being and Time]. Kharkov, 2003. 503 p. (in Russian).

19. Blansho M. Ot Kafki k Kafke [From Kafka toward Kafka]. Moscow, 1998. 240 p. (in Russian).

20. Gubin V. D. Smert’ – «edinstvennaya nadezhda byt’ chelovekom» [Death – “The Only Hope to Be Human”]. Homo philosophans: sb. k 60-letiyu professora K. A. Sergeeva [Homo philosophans. Collection to prof. K. A. Sergeev’s 60th birthday]. St. Petersburg, 2002, iss. 12, pp. 303–311 (in Russian).

21. Freyd Z. My i smert’ (We and Death). Available at: www.6lib.ru/books/mi_i_smert_18185.html (accessed 31 January 2018) (in Russian).

22. Frankl V. Chelovek v poiskakh smysla [Person at Will of Meaning]. Moscow, 1990. 368 p. (in Russian).

23. Perlz F. Geshtal’t-seminary. Geshtal’t-terapiya doslovno [Gestalt-Seminars. Gestalt-Therapy Literally]. Moscow, 1998. 324 p. (in Russian).

24. Yalom I. Vglyadyvayas’ v solntse. Zhizn’ bez strakha smerti (Peering at Sun. Life without Fear of Death). Moscow, 2009. Available at: http://psychoanalysis.pro/ lib.html (accessed 31 January 2018) (in Russian).

25. Bogdanovskaya I. M., Ikonnikova G. Yu., Koroleva N. N. Rol’ sovremennoy informatsionno-kommunikativnoy sredy v formirovanii identichnosti i obraza mira sovremennykh podrostkov (Role of Modern Informative and Communicative Environment in Formation of Modern Adolescents’ Identity and World Image). Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru (Psychological Science and Education), 2015, vol. 7, no. 1. Available at: http://psyedu.ru/journal/2015/n1/Bogdanovskaya_et_ al.phtml (accessed 17 June 2017) (in Russian).

26. Abramenkova V. V. Dobro i zlo v kartine mira sovremennogo rebenka [Good and Evil in Modern Child’s World Picture]. Vestn. Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanit. un-ta. Ser. 4. Pedagogika. Psikhologiya [St. Tikhon’s University Review. Ser. IV. Pedagogy. Psychology], 2007, no. 2 (5), pp. 131–154 (in Russian).

27. Molchanov S. V., Almazova O. V. Predstavleniya podrostkov ob otvetstvennosti v moral’nykh dilemmakh raznogo tipa [Adolescents’ Presents of Responsibility at Moral Теоретико-методологические подходы к исследованию развития психики Акмеология образования 237 Dilemmas of Different Kinds]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2017, vol. 13, no. 4, pp. 81–90 (in Russian).

28. Sozinova I. M., Znamenskaya I. I., Aleksandrov Yu. I. Nravstvennoe otnoshenie k «Chuzhomu» u detey 3–11 let. Reshenie moral’nykh dilemm: predubezhdeniya i predpochteniya [Moral Relation to Stranger by 3–11-yearold Children. Solving Moral Dilemmas: Prejudices and Preferings]. Teoreticheskaya i eksperimental’naya psikhologiya [Theoretical and Experimental Psychology], 2013, vol. 6, no. 1, pp. 44–57 (in Russian).

29. Znamenskaya I. I., Markov A. V., Bakhchina A. V., Aleksandrov Yu. I. Otnoshenie k «Chuzhim» pri stresse: sistemnaya dedifferentsiatsiya [Relation to Strangers during Stress: System De-Differentiation]. Psikholo gicheskiy zhurnal [Psychological Journal], 2016, vol. 37, no. 4, pp. 44–58 (in Russian).

30. Batay Zh. Vnutrenniy opyt [Inner Experience]. St. Petersburg, 1997. 336 p. (in Russian).

31. Smirnova E. O., Sokolova M. V. Psikhologo-pedagogicheskaya ekspertiza mul’tfi l’mov dlya detey i podrostkov [Psychological and Pedagogical Expertise of Cartoons for Children and Adolescents]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2014, vol. 10, no. 4, pp. 4–11 (in Russian).

32. Krivulya N. G. «Strashnye» mul’tfi l’my sovremennoy animatsii [Frightful Cartoons of Modern Animation]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2014, vol. 10, no. 4, pp. 57–65 (in Russian).

Full text (in Russian):
(downloads: 192)