Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Eremina E. N. Strategies of Socio-Psychological Adaptation as Predictors of Subjective Well-Being of the Unemployed Person. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. 6, iss. 3, pp. 244-252. DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-3-244-252

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 83)
Language: 
Russian
Article type: 
Article

Strategies of Socio-Psychological Adaptation as Predictors of Subjective Well-Being of the Unemployed Person

Autors: 
Eremina Elena N., Saratov State University
Abstract: 

The article presents the results of a theoretical study of parameters of socio-psychological adaptation as predictors of subjective well-being of the individual with different employment situations. It is shown that subjective well-being of a person is determined, in particular, by his/her desire for dominance in relationships, adequate integration of the individual in society, external control, comfortable emotional state, the desire to avoid solving problems and taking responsibility by escaping reality. The purpose of the study presented in the article is to analyze adaptive predictors of subjective well-being of the individual with different employment situations. It is assumed that in the predication of components of subjective well-being of representatives of employed and unemployed parts of the population, there are similarities related to self-ceonception and emotional stability, and differences, determined by different levels of adaptability and an internal locus of control. An empirical study was carried out on a sample of temporarily unemployed people, registered in the Engels Employment Center, and people having a permanent job (N = 362, n = 196 – temporarily unemployed, n = 166 – having a permanent job (aged 19-63) with the use of the following diagnostic instruments: C. Ryff’s scale (adapted by L. V. Zhukovskaya and E. G. Troshikhina), E. Diener’s Satisfaction with Life Scale (adapted by D. A. Leontiev and E. N. Osin), S. Lyubomirsky’s Subjective Happiness Scale (adapted by D. A. Leontiev), Rogers-Diamond Social and Psychological Adaptation diagnostic technique (modified by A. K. Osnitsky), demographic indicators. It was established that productive and positive tendencies of the process of socio-psychological adaptation are expressed in independence and desire to solve pressing problems. The author concluded that flexibility of adaptive processes of the individual’s life can influence the experience of subjective well-being or ill-being.

Reference: 
 1. Mikadze Yu.V. Metodologicheskie printsipy psikhologicheskogo analiza narusheniy povedeniya (Methodological principles of psychological analysis of behavioral disorders). Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 14. Psikhologiya (The Moscow University Herald. Ser. 14. Psychology), 1991, no. 2, pp. 12–17 (in Russian).
 2. Lebedev V. I. Ekstremal’naya psikhologiya (Extreme psychology). Moscow, 2001. 431 p. (in Russian).
 3. Kuznetsov P. S. Adaptatsiya kak funktsiya razvitiya lichnosti (Adaptation as function of personal development). Saratov, 1991. 75 p. (in Russian).
 4. Nalchadzhyan A. A. Sotsial’no-psikhicheskaya adaptatsiya lichnosti (formy, mekhanizmy i strategii) (Sociomental personality adaptation {forms, mechanisms and strategies}). Ed. by E. A. Aleksandryan. Erevan, 1988. 264 p. (in Russian).
 5. Voronina A. V. Otsenka psikhologicheskogo blagopoluchiya shkol’nikov (Assessment of schoolchildren’ psychological well-being). Ezhegodnik ros. psikhol. ob-va (Yearbook of Russian psychological society). St. Petersburg, 2003, vol. 2, pp. 198–203 (in Russian).
 6. Grigor’eva M. V. Psikhologicheskaya struktura i dinamika vzaimodeystviy obrazovatel’noy sredy i uchenika v protsesse ego shkol’noy adaptatsii: dis. … d-ra psikhol. nauk (Psychological structure and dynamics of interactions between educational environment and student in process of his school adaptation: diss. … doct. of psychology). Saratov, 2010. 521 p. (in Russian).
 7. Sapronov D. V. Stremlenie lichnosti k izmeneniyam (Person’s desire for change). 2-ya Vseros. nauch.-prakt. konf. po ekzistentsial’noy psikhologii: materialy soobshcheniy (The 2nd All-Russian scientifi c and practical conference of existential psychology: materials of reports). Ed. by D. A. Leont’ev. Moscow, 2004, pp. 141–146 (in Russian).
 8. Shamionov R. M. Sotsial’naya aktivnost’ lichnosti i riski (Individual’s social activity and risks). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2012, vol. 1, iss. 3, pp. 3–7 (in Russian).
 9. Aleksandrova L. A. Lichnostnye resursy i individual’nye strategii adaptatsii studentov k usloviyam povyshennoy opasnosti prirodnykh bedstviy i katastrof (Personal resources and individual strategies for students’ adaptation to conditions of increased danger of natural disasters). 2-ya Vseros. nauch.-prakt. konf. po ekzistentsial’noy psikhologii: materialy soobshcheniy (The 2nd AllRussian scientifi c and practical conference of existential psychology: materials of reports). Ed. by D. A. Leont’ev. Moscow, 2004, pp. 201–204 (in Russian).
 10. Shamionov R. M., Grigor’eva M. V. Psikhologiya sub”ektivnogo blagopoluchiya i sotsial’noy adaptatsii lichnosti (Psychology of personality’s subjective wellbeing and social adaptation). Saratov, 2014. 195 p. (in Russian). 11. Danovskiy S. A. Sotsiologicheskaya i psikhologicheskaya kharakteristika bezrabotnykh (Sociological and psychological characteristics of unemployed). Sotsiologicheskie issledovaniya (Sociological Studies), 1994, no. 5, pp. 82–89 (in Russian).
 11. Bendyukov M. A. Psikhologiya professional’nogo krizisa u bezrabotnykh: avtoref. dis. … d-ra psikhol. nauk (Psychology of professional crisis in unemployed: autoref. diss. … doct. of psychology). St. Petersburg, 2009. 363 p. (in Russian).
 12. Tugushev R. Kh., Sazonova V. G. Psikhologicheskie faktory otnosheniya k trudu i sebe bezrabotnykh (Psychological factors of unemployed’s attitude towards work and themselves). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2007, vol. 7, iss. 2, pp. 90–100 (in Russian).
 13. Demin A. N., Popova I. P. Sposoby adaptatsii bezrabotnykh v trudnoy zhiznennoy situatsii (Ways to adapt unemployed in diffi cult life situation). Sotsiologicheskie issledovaniya (Sociological Studies), 2000, no. 5, pp. 41– 43 (in Russian).
 14. Rean A. A., Kudashev A. R., Baranov A. A. Psikhologiya adaptatsii lichnosti. Analiz. Teoriya. Praktika (Psychology of personality adaptation. Analysis. Theory. Practice). St. Petersburg, 2006. 479 p. (in Russian).
 15. Tolordava Kh. G. Lichnostnaya kharakteristika bezrabotnogo i ee vliyanie na protsess prinyatiya resheniya po dal’neyshemu trudoustroystvu: dis. ... kand. psikhol. nauk (Personal characteristics of unemployed and its impact on decision-making process for further employment: diss. ... cand. of psychology). Tver’, 2002. 96 p. (in Russian).
 16. Shafi kova S. D. Tipologicheskie osobennosti lichnosti bezrabotnykh: dis.… kand. psikhol. nauk (Typological features of unemployed person: diss. … cand. of psychology). Moscow, 2000. 191 p. (in Russian).
 17. Osnitskiy A. K., Chuykova T. S. Samoregulyatsiya aktivnosti sub”ekta v situatsii poteri raboty (Self-regulation of subject’s activity in situation of job loss). Voprosy Psichologii (Voprosy Psychologii), 1999, no. 1, pp. 92–104 (in Russian).
 18. Solntseva V. A. Osobennosti samoaktualizatsii bezrabotnogo v trudovoy sfere: avtoref. dis. … kand. psikhol. nauk (Features of unemployed’s self-actualization in labor sphere: autoref. diss. … cand. of psychology). Tver’, 2001. 190 p. (in Russian).
 19. Zaytseva V. B. Psikhologicheskie faktory riska dezadaptatsii bezrabotnykh: dis. … kand. psikhol. nauk (Psychological risk factors for unemployeds’ maladaptation: diss. … cand. of psychology). St. Petersburg, 2009. 224 p. (in Russian).
 20. Garmashov A. A. Aktivnost’ bezrabotnogo po obespecheniyu sobstvennoy zanyatosti i usloviya ee optimizatsii: dis. … kand. psikhol. nauk (Unemployed’s activity to ensure their own employment and conditions for its optimization: diss. … cand. of psychology). Belgorod, 1996. 165 p. (in Russian).
 21. Muzdybaev K. Perezhivanie bednosti kak sotsial’noy neudachi: atributsiya otvetstvennosti, strategii sovladaniya i indikatory deprivatsii (Poverty as social failure: attribution of responsibility, coping strategies and indicators of deprivation). Sotsiologicheskiy zhurn. (Sociological Journal), 2001, no. 1, pp. 5–32 (in Russian).
 22. Luhmann M., Hofmann W., Eid M., Lucas R. E. Subjective well-being and adaptation to life events: a metaanalysis on differences between cognitive and affective well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 2013 March 1. 56 p.
 23. Diener E., Scollon C. N. Love, work, and changes in extraversion and neuroticism over time. Journal of Personality and Social Psychology, 2006, vol. 91, no. 6, pp. 1152–1165.
 24. Zhukovskaya L.V., Troshikhina E. G. Shkala psikhologicheskogo blagopoluchiya K. Riff (Scale of psychological well-being by K. Riff). Psikhologicheskiy zhurnal (Psychological Journal), 2011, vol. 32, iss. 2, pp. 82–93 (in Russian).
 25. Osin E. N. Izmerenie pozitivnykh i negativnykh emotsiy: razrabotka russkoyazychnogo analoga metodiki PANAS (Measurement of positive and negative emotions: working-out of Russian-language analogue of PANAS techniques). Psikhologiya. Zhurn. Vyssh. shk. ekonomiki (Psychology. Journal of the High School of Economics), 2012, vol. 9, no. 4, pp. 91–110 (in Russian).
 26. Osnitskiy A. K. Opredelenie kharakteristik sotsial’noy adaptatsii (Determination of characteristics of social adaptation). Psikhologiya i shkola (Psychology and school), 2004, no. 1, pp. 43–56 (in Russian).
Published: 
28.08.2017