Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Akopov G. V., Varfolomeeva T. P., Chernyshova E. L. Relevant Problems of Social Psychology of Education. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2014, vol. 3, iss. 3, pp. 203-210. DOI: 10.18500/2304-9790-2014-3-3-203-210

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 25)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
316.6:159.9

Relevant Problems of Social Psychology of Education

Autors: 
Akopov Garnik V., Volga State Social and Humanitarian Academy
Varfolomeeva Tatyana P., Volga State Social and Humanitarian Academy
Chernyshova Elena L., Volga State Social and Humanitarian Academy
Abstract: 

The article indicated by the actual subject area of scientific knowledge at the intersection of social, developmental and educational psychology. Analyzes the problems and methods of scientific and applied direction. The main object of this study is to group consciousness of students, teachers, workers of the Department of Education and associated with the formation of parties (employers, parents, and others.). A description of the facts, laws governing the formation and development of the educational and professional settings. The subject of the social psychology of education also addresses the psychological characteristics of management and organizational culture of the institution, social role relationships and especially the development of social, personal, educational and professional identity of students at different stages and levels of education. Identified opportunities to institutional and socio-psychological information management in the education system. Provide the training program in social psychology of education

Reference: 
 1. Andreeva G.M. Sotsial'naya psikhologiya. (Social psychology) Moscow. 1997. 240 pp. (in Russian)
 2. Akopov G.V. Sotsial'naya psikhologiya obrazovaniya. (Educational social psychology) Moscow. 2000. 296 p. (in Russian)
 3. Akopov G.V. Globalizatsiya i samoopredelenie lichnosti v sovremennom obshchestve. (Globalization and self-determination of personality in modern society) Professional'noe i lichnostnoe samoopredelenie molodezhi sovremennoy Rossii: materialy IV Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. (Professional and personal self-determination of youth in modern Russia: materials of 4th All-Russian scientific and practical conference) Samara. 2013. PP. 3-8. (in Russian)
 4. Varfolomeeva T.P. Uchebno-professional'nye ustanovki studentov-psikhologov v vuzovskoy podgotovke. (Students-psychologists’ academic and professional attitudes in university studying) Samara. 2010. 184 p. (in Russian)
 5. Chernyshova E.L. Sotsial'no-psikhologicheskie osobennosti predstavleniy rukovoditeley i sotrudnikov razlichnykh uchrezhdeniy o spetsialiste psikhologe: Avtoref. dis… kand. psikhol. nauk. (Social-psychological peculiarities of representations of psychologist by managers and employees in different organizations: autoref. diss. ... cand. of psychology) Samara, 2005. 24 p. (in Russian)
 6. Margolis A.A. Sootnoshenie protsessov podgotovki psikhologa i osobennostey professional'noy deyatel'nosti. (Correlation between processes of psychologist’s training and peculiarities of professional activity) Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. (Psychological science and education) 2003. iss 2. PP.5–10. (in Russian)
 7. Rubtsov V.V., Margolis A.A. Strategiya razvitiya vysshego psikhologicheskogo obrazovaniya. (Development of high psychological education strategy) Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie. (Psychological science and education) 1998. iss 2. PP. 57-63. (in Russian)
 8. Shevandrin N.I. Sotsial'naya psikhologiya v obrazovanii: uchebnoe posobie. Ch.1. Kontseptual'nye i prikladnye osnovy sotsial'noy psikhologii. (Social psychology at education: the study guide. Part 1. Conceptual and applied elements of social psychology) Moscow. 1995. 544 p. (in Russian)
 9. Orlova E.A. Uchebnaya programma distsipliny «Pedagogicheskaya sotsial'naya psikhologiya». (Syllabus of discipline “Pedagogical social psychology”) Psikhologiya v vuze (Psychology at university) 2009, iss.5, PP.94-108 (in Russian)
 10. N'yukom T.M. Sotsial'no-psikhologicheskaya teoriya: integratsiya individual'nogo i sotsial'nogo podkhodov. (Social-psychological theory: integration of individual and social approaches) Sovremennaya zarubezhnaya sotsial'naya psikhologiya. Teksty. (Modern foreign social psychology. Texts) In G. M. Andreeva, N. N. Bogomolova, L. A. Petrovskaya (Eds.). Moscow. 1984. PP. 16-31. (in Russian)
 11. Kuz'mina N.V. Professionalizm lichnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya (Professionalism of teacher’s and vocational training master’s personality) Moscow. 1990. 119 p. (in Russian)
Published: 
06.10.2014
Short text (in English):
(downloads: 15)