Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Malyshev I. V., Abdulaev А. S. Peculiarities of Value Orientations and Personal Socialization in Adolescents with Health Limitations. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2015, vol. 4, iss. 4, pp. 326-332. DOI: 10.18500/2304-9790-2015-4-4-326-332

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 102)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
316.6: 159

Peculiarities of Value Orientations and Personal Socialization in Adolescents with Health Limitations

Autors: 
Malyshev Ivan V., Saratov State University
Abdulaev Аlexander Sh., Secondary School No. 1
Abstract: 

The article presents the data on comparative analysis of characteristics of value orientations and personal socialization of adolescents with health limitations, who do not suffer from chronic diseases. It describes major modern approaches to understanding of socio-psychological manifestations of personal socialization, its values and adaptation possibilities. The empirical study was conducted on two samples (35 adolescents aged 13–15 with health limitations in each sample). The following diagnostic toolset was used: «Level of correlation between “values” and “accessibility” in various areas of life» technique by E. B. Fantalova, Bell’s social adaptability questionnaire, methods of comparative and correlational analysis. It is shown that among the peculiarities of formation of value-related sphere in adolescents with health limitations are conditions related to adolescent’s adaptability in the family and state of his/her health. Low social adaptability combined with health limitations increase disintegration and change the adolescent’s value-related sphere.

Reference: 

1. Shamionov R. M., Golovanova A. A. Sotsial’naya psikhologiya lichnosti: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy (Social psychology: textbook for students of higher schools). Saratov, 2006. 264 p. (in Russian).
2. Zhuravlev A. L., Sosnin V. A., Krasnikov M. O. Sotsial’naya psikhologiya: ucheb. posobie (Social psychology: the study guide). Moscow, 2006. 416 p. (in Russian).
3. Malyshev I. V. Osobennosti tsennostnoy sfery i sotsial’noy prisposoblennosti lichnosti u predstaviteley raznykh natsional’nostey (Peculiarities of personality’s value sphere and social adaptation by representatives of different nationalities). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern problems of science and education). 2014, no. 6, pp. 1513 (in Russian).
4. Bocharova E. E. Lichnost’ kak sub’ekt sotsializatsii v usloviyakh izmenyayushchegosya obshchestva (Personality as subject of socialization in changing society). Perspectivy nauki (Perspectives of science). 2012, no. 10 (37), pp. 27–30 (in Russian).
5. Grigor’eva M. V. Predstavleniya o svoem budushchem u starsheklassnikov v zavisimosti ot usloviy sotsializatsii (Presentations about future among highest classes pupils depending on conditions of socialization). Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya (Theory and practice of society development). 2012, no. 10, pp. 63–65 (in Russian).
6. Chernyaeva T. N. Opyt pervoklassnika v aspekte ego sotsializatsii, individualizatsii i adaptatsii (First-year pupil’s experience in aspect of his socialization, individualization and adaptation). Nachal’naya shkola (Primary school). 2010, no. 8, pp. 38–41 (in Russian).
7. Malyshev I. V. Kharakteristika sotsial’no-psikhologicheskoy adaptatsii i koping-strategiy lichnosti v raznykh usloviyakh sotsializatsii (Characteristic of social-psychological adaptation and coping-strategy among personalities with different socialization conditions). Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem: elektronnyy nauch. zhurn. (Modern research of social problems: scientific e-journal). 2012, no. 12, pp. 23 (in Russian).
8. Malyshev I. V. Kharakteristika adaptatsionnoy gotovnosti lichnosti shkol’nikov v zavisimosti ot urovnya sotsializatsii (Characteristic of pupils’ personality adaptation and readiness in dependence on their socialization level). Nauka i obrazovanie v XXI veke: sbornik nauchnykh trudov po materialam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 34 ch. (Tambov, 30 sentyabrya 2013 g.) Science and education in XXI: the collection of scientific papers, materials of international scientific and practical conference: in 34 parts {Tambov, 30 September 2013}. Tambov, 2013. Part 19, pp. 95–97 (in Russian).
9. Bocharova E. E. Sovremennye trendy soderzhatel’nykh metodov analiza protsessa sotsializatsii lichnosti (Modern trends of substantial methods of analysis of personality socialization process). Sovremennye issledovaniya sotsial’nykh problem: elektronnyy nauch. zhurn. (Modern research of social problems: scientific e-journal). 2013, no. 9 (29), pp. 58 (in Russian).
10. Shamionov R. M. O nekotorykh effektakh sotsializatsii lichnosti v kontekste sistemno-diakhronicheskogo podkhoda (About some effects of personality’s socialization in context of system-diachronic approach). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern problems of science and education). 2014, no. 4, pp. 585 (in Russian).

Published: 
25.12.2015
Short text (in English):
(downloads: 53)