Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Yurchuk G. V., Adolf V. A. Professional Socialization of an Individual in the Process of Subject-Oriented Education. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. 6, iss. 1, pp. 5-9. DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-1-5-9

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 98)
Language: 
Russian
Article type: 
Article

Professional Socialization of an Individual in the Process of Subject-Oriented Education

Autors: 
Yurchuk Galina V., Krasnoyarsk State Medical University. Prof. V.F. Yasenetsky
Adolf Vladimir A., Krasnoyarsk State Pedagogical University. V. A. Astaf'eva
Abstract: 

The paper presents the results of theoretical and methodological analysis of a problem of youth early socialization and the major role of professional community to provide socialization in contemporary environment. The authors support the idea of necessity to move towards cross-disciplinary and convergent education based on the implementation of the subject-oriented approach, referring to discussion of implementation of continuation of technological and competence-based approaches in education. Socio-pedagogical problems associated with the implementation of the competence-based approach in education were identified. The article demonstrates that development of coherent phenomena requires integrative knowledge, cross-disciplinary synthesis, and construction of ideal social-oriented images. The correction of the youth early professionalization should focus on: development of the individual, formation of a new society understanding, human capital formation, preservation and promotion of health.

Reference: 

1. Adol’f V. A., Adol’f O. K. Otnoshenie vypusknikov shkoly k osnovnym sotsial’nym yavleniyam — vazhneyshiy indikator ikh sotsializirovannosti (School-graduates’ relation to basic social events as the most important indicator of their socializing). Vospitanie shkol’nikov (The Upbringing of Schoolchildren), 2012, no. 4, pp. 3–9 (in Russian).

2. Adol'f V. A., Valyaeva E. V. Tsennostnye prioritety uchashchikhsya starshikh klassov v usloviyakh sovremennogo obshchestva (Upper-form pupils’ value priorities in conditions of modern society). Vospitanie shkol’nikov (The Upbringing of Schoolchildren), 2012, no. 10, pp. 9–23 (in Russian).

3. Adol’f V. A., Zhuravleva O. P. Razvitie lichnostnogo potentsiala studenta v protsesse professional’noy podgotovki (Development of student’s personal potential at process of professional training). Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal (Siberian Pedagogical Journal ), 2012, no. 2, pp. 21–27 (in Russian).

4. Adol'f V. A., Golubnichaya E. V. O rezul’tatakh anketirovaniya uchastnikov munitsipal’nogo etapa vserossiyskoy olimpiady shkol’nikov (Results of questionnaire of participants of municipal stage of All-Russian Academic Olympics). Vospitanie shkol’nikov (The Upbringing of Schoolchildren), 2013, no. 8, pp. 28–34 (in Russian).

5. Adolf V. A. Vyzovy vremeni – stanovlenie professional’noobrazovatel’nogo soobshchestva (Time challenges – establishing of professional-educational commutity). Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal (Siberian Pedagogical Journal), 2013, no. 3, pp. 9–13 (in Russian).

6. Adol'f V. A. V poiskakh orientirov matematicheskogo znaniya (In search of reference marks of mathematical knowledge). Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal (Siberian Pedagogical Journal), 2010, no. 10, pp. 179–186 (in Russian).

7. Adol'f V. A., Pilipchevskaya N.V. T’yutorskaya deyatel’nost’: vyzovy vremeni i perspektivy razvitiya. (Tutor’s activity: challenges of time and perspectives of development). Krasnoyarsk, 2011. 224 p. (in Russian).

8. Adol'f V. A. Professional’no-pedagogicheskie problemy komp’yuternoy podgotovki spetsialistov (Professionalpedagogical problems of specialists’ computer training). Vysshee obrazovanie v Rossii (Higher Education in Russia), 1997, no. 4, pp. 107–109 (in Russian).

9. Adol'f V. A., Kovalevich I. A., Churlyaeva N. P. Proektirovanie sistemy professional’nogo obrazovaniya v usloviyakh kompleksa «shkola-vuz-predpriyatie» (Constructing of professional education system in conditions of complex «school-university-enterprise»). Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal (Kazan Pedagogical Journal), 2011, no. 4 (88), pp. 77–87 (in Russian).

10. Adol'f V. A., Stepanova I. Yu. Didaktika: ot taktiki peredachi sotsial’nogo opyta k strategii dostizheniya obrazovatel’nykh rezul’tatov (Didactics: from tactics of sending of social experience to strategy of achievement of educational results). Vestnik Krasnoyar. gos. un-ta im. V. P. Astaf’eva (Bulletin of Krasnoyarsk State Pedagogical University), 2012, no. 4 (22), pp. 57–61 (in Russian).

11. Aleksandrova E. A. Metodologiya sochetaniya protsessov individualizatsii i sotsializatsii v praktike obrazovaniya (Methodology of combination of individualization and socialization processes in educational practice). Reabilitatsiya, abilitatsiya i sotsializatsiya: mezhdistsiplinarnyy podkhod: materialy Vseross. nauch.-prakt. konf. (Saratov, 20–21 maya 2016 g.) (Rehabilitation, habilitation and socialization: inter-discipline approach. Materials of All-Russian scientifi c and practical conference). Moscow, 2016, pp. 14–24 (in Russian).

Published: 
25.02.2017