Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Makarova L. N. Exploratory Attitude of Elementary Schoolchildren to the World Around Us. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2019, vol. 8, iss. 4, pp. 374-378. DOI: 10.18500/2304-9790-2019-8-4-374-378

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 94)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
373.3.013

Exploratory Attitude of Elementary Schoolchildren to the World Around Us

Autors: 
Makarova Lubov N., Saratov State University
Abstract: 

The article presents a theoretical analysis of improvement process of organizing educational and exploratory activities of elementary schoolchildren. We analyzed the ways of educational and exploratory activities development of elementary schoolchildren as part of the educational process in elementary school. The essence of the concept of “exploratory attitude of elementary schoolchildren to the world around us” was studied. The goal of the study is to identify the possibilities of project activities of environmental orientation for the promotion and development of the exploratory attitude of elementary schoolchildren to the outside world. The hypothesis of the study was the suggestion that the organization of environmental exploratory activities will increase the independent exploratory activity of elementary schoolchildren. The project activity of environmental orientation within the framework of the project “Secrets of the public park” for the activation and development of the exploratory attitude of elementary schoolchildren to the outside world was carried out in extracurricular activities (10 classes and 6 excursions) including the following stages: “Preparatory”, “Park of secrets and mysteries”, “Park of secret places and deeds”, “Park of the future”. We analyzed the results of the inclusion of elementary schoolchildren in exploratory activity and proposed the ways of developing the exploratory attitude of elementary schoolchildren to the world around us by means of ecological modelling through understanding the sociocultural nature of exploratory activities, accepting the social role of a researcher (experimenter, creator, generator of ideas), mastering models of exploratory behavior for interacting with objects and subjects of the outside world as social and natural values.

Reference: 
 1. Federal’niy gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart nachal’nogo obschego obrazovaniya [Federal state educational standard of primary general education]. Ministerstvo obrazovaniya i nauki RF [Ministry of education and science of the Russian Federation]. Moscow : Prosveshcheniye Publ., 2010. 31 p. (in Russian).
 2. Makotrova G. V. Development of the research potential of schoolchildren in the context of the implementation of Federal state educational standard. Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika [Domestic and foreign pedagogy], 2016, no. 2, pp. 141–150 (in Russian).
 3. Savenkov A. I. Metodika issledovatel’skogo obucheniya mladshikh shkol’nikov [Technique of research of teaching younger pupils]. Samara : Uchebnaya literatura Publ., 2004. 80 p. (in Russian).
 4. Bykova T. P. The organization of research activity of junior schoolchildren]. Nachalnaya shkola [Primary school], 2015, no. 12, pp. 68–72 (in Russian).
 5. ChufenevaA. Yu. Management of educational and research activities of junior schoolchildren: theory and practice. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya [The world of science, culture, education], 2013, no. 5, pp. 96–98 (in Russian).
 6. Udras I. A. The formation of research activity of junior schoolchildren (the possibility of the school of local lore museum). Teacher’s Library. Nachal’naya shkola [Primary school], 2010, no. 3, pp. 14–16 (in Russian).
 7. Sandalova N. N. Formation of research skills in junior schoolchildren. Nachal’naya shkola [Primary school], 2015, no. 6, pp. 47–51 (in Russian).
 8. Demidko T. N. Design and research activity in the study of the course “The World around”. Nachal’naya shkola [Primary school], 2013, no. 1, pp. 70–71 (in Russian).
 9. Barashkina S.B. Development of search activity of younger schoolchildren in the process of solving research problems in the course “the World around”. Gnoseologicheskie osnovy obrazovaniya. Mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh trudov, posvyashcennyy 90-lеtiyu so dnya rozhdeniya professora S. P. Baranova [Gnoseological foundations of education. International collection of scientific works dedicated to the 90th anniversary of Professor S. P. Baranov]. Yelets : Yelets State University named after I. A. Bunin, 2017. Pp. 14–17 (in Russian).
 10. Morozova E. E., Totfalushina L. A., Makarova L. N., Nikeshina T. V., Filinyuk E. A., Churikova O. V., Mel’nik E. G., Shishaeva T. V., Karpenko I. V. Formirovanie issledovatel’skogo otnosheniya mladshikh shkol’nikov k okruzhyushcemu miru sredstvami ekologicheskogo proektirovaniya [Formation of the research relation of younger schoolboys to the surrounding world by means of ecological designing.]. Saratov, Amirit Publ., 2018. 153 p. (in Russian).
 11. Ogelman H. G. Teaching Preschool Children About Nature. A Project to Provide Soil Education for Children in Turkey. Early Childhood Education Journal, 2012, no. 40, pp. 177–185.
 12. Shcurkova N. E. Klassnyy chas: pogovorim o zhizni [Class hour: let’s talk about life]. Moscow, ARCTI Publ., 2008. 162 p. (in Russian).
 13. Vygotskiy L. S. Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology]. Moscow, Pedagogica‑press, 1984. 480 p. (in Russian).
 14. Morozova E. E., Makarova L. N. Research relations of junior schoolchildren to the world: diagnostic aspect. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal [Siberian pedagogical journal], 2018, no. 2, pp. 45–50 (in Russian).
 15. Filippova N. K. Sotsial’nye pozitsii i sostialnye roli uchenogo [Social positions and social roles of the scientist]. Sotsioligiya nauki i tekhnologiy [Sociology of science and technology], 2011, vol. 2, no. 1, pp. 109–116 (in Russian).
 16. Morozova E. E., Isaeva O.A. Ekologo-grazhdanskiy proekt “Tayny gorodskogo parka”. [Ecological and civil project “Secrets of the City Park”], Book 11. Saratov : Nauka Publ., 2016. 70 p. (in Russian).
Published: 
02.12.2019