Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Panov V. I. Eco-Psychological Prerequisites for Studying Psychological Activity. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2014, vol. 3, iss. 3, pp. 214-224. DOI: 10.18500/2304-9790-2014-3-3-214-224

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 54)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
155.99

Eco-Psychological Prerequisites for Studying Psychological Activity

Autors: 
Panov Viktor I., Psychological Institute of Russian Academy of Education
Abstract: 

The author suggests using eco-psychological approach to psyche’s development in order to overcome methodological barriers in the course of studying the emergence of psychological phenomena. The article lists the basic types of eco-psychological interactions, demonstrates the possibilities of their utilization for analysis of gnoseological and onthological paradigms of psychological investigation. The article describes seven stages of establishment of subjectness.

Reference: 
 1. Mirakyan A.I. Kontury transtsendental'noy psikhologii (kniga 1). (Contours of transcendental psychology. Part 1) Moscow. 1999. (in Russian)
 2. Mirakyan A.I. Kontury transtsendental'noy psikhologii (kniga 2). (Contours of transcendental psychology. Part 2) Moscow. 2004. (in Russian)
 3. Leont'ev A.N. Problemy razvitiya psikhiki. (Problems of psychics development) Moscow. 1972. (in Russian)
 4. Zaporozhets A.V. Izbrannye psikhologicheskie trudy. V dvukh tomakh. (Elected psychological writings. In 2 parts) Moscow. 1986. (in Russian)
 5. Rubinshteyn S.L. Bytie i soznanie. (Being and consciousness) St.-Petersburg. 2012.(in Russian)
 6. Anan'ev B.G. Izbrannye psikhologicheskie trudy. (Elected psychological writings.) Moscow. 1980.(in Russian)
 7. Panov V.I. Vvedenie v ekologicheskuyu psikhologiyu. Uchebnoe posobie. (Induction into ecological psychology. The study guide) Moscow. 2006. (in Russian)
 8. Gibson Dzh. Ekologicheskiy podkhod k zritel'nomu vospriyatiyu. (Ecological approach to visual perception) Moscow. 1988. (in Russian)
 9. Oshanin D.A. Predmetnoe deystvie i operativnyy obraz. (Objective action and operative image) Moscow. Voronezh. 1999.  (in Russian)
 10. A.I.Mirakyan i sovremennaya psikhologiya vospriyatiya: sbornik materialov nauchnoy konferentsii (30 noyabrya – 1 dekabrya 2010 g.). (A.I. Mirakyan and vodern perception psychology: the collection of materials of scientific conference 2010 November 30 – December 1) In N.L.Morina, V.I.Panov, G.V.Shukova (Eds.) Moscow. Obninsk. 2010. (in Russian)
 11. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya. (Theory of developing teaching) Moscow. 1996. (in Russian)
 12. Mikhaylov F.T. Porozhdayushchiy protsess vospriyatiya. (Generating process of perception) In A.I.Mirakyan (Ed.) Voprosy psikhologii. (Voprosy Psychologii) 1993. iss. 11. PP. 181 – 183. (in Russian)
 13. Panov V.I. Ekologicheskaya psikhologiya: Opyt postroeniya metodologii. (Ecological psychology: experience of methodology construction) Moscow. 2004. (in Russian)
 14. Ekopsikhologicheskie vzaimodeystviya na raznykh etapakh ontogeneza: koll. monografiya. (Ecological interactions at different stages of ontogeny) In V.I. Panov, Sh.R. Khisambeev (Eds.). Moscow. St.-Petersburg. 2013. (in Russian)
 15. Panov V.I. Psikhodidaktika obrazovatel'nykh sistem: teoriya i praktika. (Psychodidactic of educational systems: theory and practice) St.-Petersburg. 2007. (in Russian)
 16. Panov V.I. Ekopsikhologicheskie vzaimodeystviya: vidy i tipologiya. (Ecopsychological interactions: types and typology) Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo. (Social psychology and society) 2013. iss. 3. PP. 13-27. (in Russian)
 17. Panov V.I., Nikol'skaya A.V. Ekopsikhologicheskaya model' mezhvidovogo vzaimodeystviya v gruppe «chelovek – domashnee zhivotnoe». (Eco-psychological model of interspieces interaction in “man – pet” group) Evolyutsionnaya i sravnitel'naya psikhologiya v Rossii: traditsii i perspektivy. (Evolutionary and comparative psychology in Russia: traditions and perspectives) In A.N. Kharitonov (Ed.) Moscow. 2013. PP. 219-226. (in Russian)
 18. Panov V.I., Kaptsov A.V. Vzaimosvyaz' mezhlichnostnykh otnosheniy i ekopsikhologicheskikh tipov vzaimodeystviya. (Intercorrelation between interpersonal relations and eco-psychological types of interaction) Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. (Proceedings of the RAS Samara Scientific Center) vol. 14, iss. 2(5), 2012. PP. 1219-1227. (in Russian)
 19. Deryabo S.D., Yasvin V.A. Ekologicheskaya pedagogika i psikhologiya. (Ecological pedagogy and psychology) Rostov-na-Donu. 1996. (in Russian)
 20. Rubtsov V.V Osnovy sotsial'no-geneticheskoy psikhologii. (Elements of socialgenetic psychology) Moscow. Voronezh. 1996. (in Russian)
 21. Abul'khanova K.A. O sub"ekte psikhicheskoy deyatel'nosti. (About subject of psychical actitity) Moscow. 1973. (in Russian)
 22. Abul'khanova-Slavskaya K.A. Problema opredeleniya sub"ekta v psikhologii. (Problem of subject definition in psychology) Sub"ekt deystviya, vzaimodeystviya, poznaniya. Psikhologicheskie, filosofskie, sotsiokul'turnye aspekty. (Subject of action, interaction, knowledge. Psychological, philosophical, socio-cultural aspects) Moscow. Voronezh. 2001. (in Russian)
 23. Brushlinsky A.V. Problemy psikhologii sub"ekta. (Problems of subject psychology) Moscow. 1994. (in Russian)
 24. Zinchenko V.P., Nebylitsin V.D. Bol'shoy psikhologicheskiy slovar'. (Large psychological dictionary) In B. Meshcheryakov, V. Zinchenko (Eds.) St.-Petersburg. 2004. (in Russian)
 25. Leytes N.S. Vozrastnaya odarennost' i individual'nye razlichiya. (Age aptitude and individual differences) Moscow. Voronezh. 1997. (in Russian)
 26. Lektorskiy V.A. Sub"ekt. Ob"ekt. Poznanie. (Subject. Object. Knowledge) Moscow. 1980. (in Russian)
 27. Leont'ev A.N. Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya. (Elected psychological writings.) Moscow. 1983. (in Russian)
 28. Nebylitsyn V.D. Psikhofiziologicheskie issledovaniya individual'nykh razlichiy. (Psycho-phisiological investigations of individual differences) Moscow. 1976. (in Russian)
 29. Osnitskiy A.K. Problemy issledovaniya sub"ektnoy aktivnosti. (Problems of investigation of subject activity) Voprosy psikhologii (Voprosy Psychologii) 1996 iss. 1, PP. 5-19. (in Russian)
 30. Petrovskiy V.A. Sub"ektnost'. (Subjectivity) Sotsial'naya psikhologiya. Slovar'. (Social psychology. The dictionary) In M.Yu.Kondrat'ev. (Ed.) Psikhologicheskiy leksikon. Entsiklopedicheskiy slovar' v shesti tomakh. (Psychological lexicon. Encyclopedia in 6 parts) In L.A. Karpenko (Ed.) In A.V.Petrovsky (Ed.) Moscow. 2005. PP. 88-89. (in Russian)
 31. Sayko E.V. Sub"ekt deystviya v realizatsii «soznatel'nogo sushchestvovaniya bytiya» i formirovaniya istoricheskogo soderzhaniya sotsial'noy evolyutsii. (Subject of action in realization of “conscious being existance” and formation of historical content of social evolytion) Sub"ekt deystviya, vzaimodeystviya, poznaniya. Psikhologicheskie, filosofskie, sotsiokul'turnye aspekty. (Subject of action, interaction, knowledge. Psychological, philosophical, socio-cultural aspects) Moscow. Voronezh. 2001. PP. 8-30. (in Russian)
 32. Pozdnyakova G.P. Dvigatel'naya aktivnost' kak uslovie i faktor razvitiya sub"ektnosti detey doshkol'nogo vozrasta. Diss … kand. psikhol.n. (Motion behavior as factor of subjectivity development of pre-school children. Diss. … cand. of psychology) Moscow. 2006. (in Russian)
 33. Panov V.I., Pozdnyakova G.P., Khisambeev Sh.R., Lidskaya E.V. Dvigatel'naya aktivnost' kak sistemnaya determinanta obshchego psikhicheskogo razvitiya detey doshkol'nogo vozrasta. (Motion behavior as system determinant of general psychical development of pre-school children) Sistemnaya organizatsiya i determinatsiya psikhiki. (Psychics system organization and development) In V.A. Barabanshchikov. (Ed.) Moscow. 2009. PP. 396-419. (in Russian)
 34. Panov V.I. Ot aktivnosti k stanovleniyu deyatel'nosti, ot sub"ekta k stanovleniyu sub"ektnosti (teoreticheskiy analiz). (From activity to establishing activity, from subject to establishing subjectivity (theoretical analysis)) Problemy i perspektivy sotsial'noy psikhologii obrazovaniya: Materialy mezhdunar. nauch. konferentsii. (Saratov, 26-27 okt. 2010 g.) (Problems and perspectives of educational social psychology: Materials of international scientific conference (Saratov, 2010 October 26-27)) Saratov. 2010. Part 1. PP. 13 – 27. (in Russian)
 35. Selezneva M.V. Vzaimodeystvie sub"ektov obrazovatel'noy sredy voennogo vuza kak uslovie razvitiya sub"ektnosti kursantov. Diss … kand. psikhol.n. (Interaction between subjects of educational environment in military college as condition of development cadets' subjectivity. Diss. … cand. of psychology) Moscow. (in Russian)
 36. Panov V.I., Plaksina I.V. Model' stanovleniya sub"ekta pedagogicheskoy deyatel'nosti. (Model of establishing subject of pedagogical activity) Chelovek, sub"ekt, lichnost' v sovremennoy psikhologii. Materialy Mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchennoy 80-letiyu A.V. Brushlinskogo. (Man, subject, personality in modern psychology. Materials of international conference dedicated 80th anniversary by A.V. Brushlinsky) vol. 1. In A.L. Zhuravlev, E.A. Sergienko (Eds.) Moscow. 2013. PP. 304-307. (in Russian)
Published: 
06.10.2014
Short text (in English):
(downloads: 25)