Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Pautova L. E., Zharinova E. N. Acme Strategies and Acme Technologies for Productive Work of a Professional School Teacher. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2019, vol. 8, iss. 1, pp. 4-11. DOI: 10.18500/2304-9790-2019-8-1-4-11

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 120)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
159.9:378

Acme Strategies and Acme Technologies for Productive Work of a Professional School Teacher

Autors: 
Pautova Lyudmila E., All- Russian Science Institute of Irrigation Systems and Agricultural Water Supply “Raduga”
Zharinova Evgeniya N., Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine
Abstract: 

The article presents the results of a theoretical study aimed at scientific, practical and acmeological analysis of the definition of such concepts as “acme strategy”, “acme technology” and scientific approaches to their development, problems of identifying and forming productive acme strategies, teacher’s acme technologies in one’s professional activity. It theoretically substantiates and defines the statement that clarification of the methodological, scientific and practical foundations of a teacher’s acme strategy and acme technology and promotes 1) definition of basic conceptual positions in the course of strategic planning of highly productive professional activities, and 2) generation of highly productive unique systems of scientific and educational activities, which in turn strengthen personal and professional development of all participants of the educational process. In the course of theoretical analysis, the authors explained the preconditions of formation and presented a set of scientific approaches to the definition of concepts of “acme strategy”, and “acme technology”, developed their substantive and structural significance, justified the importance of complex and multilevel approaches to implementing acme strategies and acme technologies in a teacher’s professional activity, revealed personal and professional competences of each level, defined the features, differences and structural-functional aspects of a teacher’s acme technology. The applied aspect of the problem under study can be implemented in the development of optimization programmes for teachers’ professional activities.

Reference: 

1. Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda» (rasporyazheniye Pravitel’stva RF ot 17.11.2008 № 1662-r (red. ot 10.02.2017g.) (“Concept of Long-Term Social and Economic Development of Russian Federation for Period until 2020” (RF Government Decree 1662-r of November 17, 2008 (as amended on February 10, 2012)). Available at: http://government.ru/info/6217/ (accessed 27 April 2018) (in Russian).
2. Kontseptsiya razvitiya nepreryvnogo obrazovaniya vzroslykh v Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda (Concept of Development of Continuing Adult Education in Russian Federation for Period until 2025). Available at: http://government.ru/info/6217/ (accessed 27 April 2018) (in Russian).
3. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 7 maya 2012 g. № 597 «O meropriyatiyakh po realizatsii gosudarstvennoy sotsial’noy politiki» (Decree of the President of Russian Federation of May 7, 2012 No. 597 “On measures to Implement State Social Policy”). Available at: http://government.ru/info/6217/. (accessed 27 April 2018) (in Russian).
4. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 7 maya 2012 g. № 599 «O merakh po realizatsii gosudarstvennoy politiki v oblasti obrazovaniya i nauki» Decree of the President of Russian Federation of May 7, 2012 No. 599 “On Measures to Implement State Policy in Field of Education and Science”. Available at: http://government.ru/info/6217/ (accessed 27 April 2018) (in Russian).
5. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 7 maya 2012 g. № 602 «Ob obespechenii mezhnatsional’nogo soglasiya» (Decree of the President of Russian Federation of May 7, 2012 No. 602 “On Ensuring Interethnic Concord”). Available at: http://government.ru/info/6217/ (accessed 27 April 2018) (in Russian).
6. Anan’yev B. G. Izbrannyye psikhologicheskiye trudy: v 2 t. T.1: Chelovek kak predmet poznaniya [Selected Psychological Works: in 2 vol., vol. 1: Human as subject of knowledge]. Ed. A. A. Bodalev. Moscow, 1980. 230 p. (in Russian).
7. Medvedev V. P. O roli akmeologii v sovremennom srednem professional’nom obrazovanii [On the role of acmeology in the modern professional education]. Fundamental’nye issledovaniya [Fundamental research], 2005, no. 1, pp. 32‒34 (in Russian).
8. Rumyantseva Z. V. Razvitiey muzykal’nogo myshleniya budushchego pedagoga-muzykanta v khudozhestvennotvorcheskoy deyatel’nosti: ucheb. posobiye [Development of musical thinking of the future teacher-musician in artistic creative activity. Textbook]. Kostroma, 2010. 128 p. (in Russian).
9. Kuz’mina N. V., Varfolomeyeva L. E., Zharinova E. N. Akmeologicheskiye osnovy razvitiya kommunikativnoy kul’tury i tvorcheskoy gotovnosti bakalavra, magistra, spetsialista [Acmeological Bases of Development of Communicative Culture and Creative Readiness of Bachelor, Master, Specialist]. St. Petersburg, 2015. 316 p. (in Russian).
10. Filosofskiy slovar’ [Philosophical Dictionary]. Ed. I. T. Frolov. Moscow, 2001. 719 p. (in Russian).
11. Kuz’mina N. V., Zharinov N. M., Zharinova E. N. Akmeologicheskiye tekhnologii vysshego obrazovaniya [Acmeological Technologies of Higher Education]. Ed. A. N. Sivak. St. Petersburg, 2016. 410 p. (in Russian).
12. Branskiy V. P., Pozharskiy S. D. Sotsial’naya sinergetika i akmeologiya: Teoriya samoorganizatsii individuuma i sotsiuma v svete kontseptsii sinergeticheskogo istorizma [Social Synergetics and Acmeology: Theory of Self-Organization of Individual and Society in Light of Concept of Synergetic Historicism]. 2nd ed. St. Petersburg, 2002. 476 p. (in Russian).
13. Pautova L. E. Metodologicheskiye osnovy “akmestrategii” v professional’noy deyatel’nosti prepodavatelya [Methodological Bases of “Acme-strategy” in Teacher’s Professional Activity]. In: Akmeologiya: teoriya, praktika i perspektivy razvitiya [Acmeology: Theory, Practice and Prospects of Development]. Ed. by N. V. Kuz’mina, E. N. Zharinova. St. Petersburg, 2018. 212 p. (in Russian).
14. Kuz’mina N. V. Akmeologicheskaya teoriya fundamental’nogo obrazovaniya v opyte talantlivykh prepodavateley [Acmeological Theory of Fundamental Education in Talented Teachers’ Experience). St. Petersburg, 2013. 272 p. (in Russian).
15. Kuz’mina N. V., Pautova L. E., Zharinova E. N. Akmeologiya – osnovy professionalizma prepodavatelya v XXI veke: uchebnoye posobiye v 3 chastyakh, Ch. 1. [Acmeology as Basics of Teacher’s Professionalism in XXI Century: textbook in 3 parts, part 1]. St. Petersburg, 2018. 200 p. (in Russian).
16. Kuz’mina N. V. (Golovko-Garshina). Akmeologicheskaya teoriya povysheniya kachestva podgotovki spetsialistov obrazovaniya [Acmeological Theory of Improvement of Quality of Preparation of Educational Specialists]. Moscow, 2001. 107 p. (in Russian).
17. Bol’shoy tolkovyy sotsiologicheskiy slovar’: v 2 t. [Big Explanatory Sociological Dictionary: in 2 vol.]. Transl. from Engl. D. Dzheri, Dzh. Dzheri. Moscow, 2001, vol. 2. 527 p. (in Russian).

Published: 
28.02.2019