Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Smotrova T. N., Gritsenko V. V. Satisfaction with Different Life Aspects as an Indicator of Social and Psychological Adaptation Success of Fellow Countrymen in Russia. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2017, vol. 6, iss. 1, pp. 53-58. DOI: 10.18500/2304-9790-2017-6-1-53-58

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 111)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
316.6

Satisfaction with Different Life Aspects as an Indicator of Social and Psychological Adaptation Success of Fellow Countrymen in Russia

Autors: 
Smotrova Tatyana N., Saratov State University
Gritsenko Valentina V., Smolensk Humanitarian University
Abstract: 

de monstrates the complexity and uncertainty of the studied phenomenon of life satisfaction and phenomenon’s conditionality. The paper describes a variety of determinants of life satisfaction. It was established that the degree of aspirations and achievements, as well as the existence of achievement dynamics (positive or negative) in the primary life spheres before and after migration, has the prime importance among many factors affecting the level of life satisfaction among migrants. We demonstrate the data of the level of concordance between expectations before the migration and the real conditions of life and the dynamics of satisfaction with particular aspects of life derived from a qualitative analysis of the results of the pilot study of social and psychological adaptation of compatriots migrating from the former Soviet republics to the territory of Saratov and Smolensk regions.

Reference: 

1. Gritsenko V. V. Teoreticheskie osnovy issledovaniya sotsial’no-psikhologicheskoy adaptatsii lichnosti/gruppy v novoy sotsio- i etnokul’turnoy srede (Theoretical foundations of investigation of personality’s/group’s socialpsychological adaptation in new socio- and ethno-cultural environment). Problemy sotsial’noy psikhologii (Issues of social psychology). Ed. by R. M. Shamionov. Saratov, 2005, iss. 2, pp. 4–22. Available at: http://psyjournals.ru/ sgu_socialpsy/issue/30303_full.shtml (accessed 5 September 2016) (in Russian).

2. Gritsenko V. V., Murashchenkova N. V., Brazhnik Yu. V. Izuchenie sotsial’no-psikhologicheskoy adaptatsii sooteche stvennikov, pereselyayushchikhsya iz blizhnego za rubezh’ya v Rossiyu: nauchno-metodicheskiy aspect (Investigation of social-psychological adaptation of compatriots immigrating from near abroad into Russia: scientifi c and methodical aspect). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 1 (17), pp. 39–45 (in Russian).

3. Shamionov R. M. Kharakteristiki sub”ektivnogo blagopoluchiya lichnosti v usloviyakh migratsii (Features of individual subjective well-being under migration conditions). Sotsial’no-psikhologicheskaya adaptatsiya migrantov v sovremennom mire: materialy 2-y Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Migrants’ social-psychological adaptation in world today: the proceedings of the 2nd International scientifi c and practical conference). Ed. by V. V. Konstantinov. Moscow, 2014, pp. 193–199. Available at: http://tempus201316.novsu.ru/pluginfi le.php/21/ mod_page/content/70/Sotsial’nopsikhologicheskaya%20 adaptatsiya%20migrantov%20v%20sovremennom%20 mire.pdf (accessed 05 September 2016) (in Russian).

4. Gabdulina L. I. Udovletvorennost’ zhizn’yu i ee ob”ektivnye determinanty v period vzroslosti (Life satisfaction and its objective determinants in the period of adulthood). Sev.- Kavkaz. psikhol. vestn. (Psychological bulletin of Sev.- Kavkaz), 2008, no. 6/4, pp. 42–48 (in Russian).

5. Gritsenko V. V. Issledovanie sub”ektivnogo blagopoluchiya russkikh i khakasov v usloviyakh obshchestvennoekonomicheskikh peremen (Investigation of Russians’ and Khackasses’ subjective well-being in conditions of social and economic changes). Problemy sotsial’noy psikhologii lichnosti: mezhvuz. sb. nauch. st. (Issues of personality’s social psychology. The inter-universities collection of scientifi c papers). Saratov, 2004, pp. 132–147 (in Russian).

6. Galiakhmetova L. I. Blagopoluchie, sub”ektivnoe blagopoluchie, udovletvorennost’ zhizn’yu: problema vzaimosvyazi (Well-being, subjective well-being, life satisfaction: problem of interrelation). Vestn. Bashk. un-ta (Bulletin of Bashkir University), 2015, vol. 20, no. 3, pp. 1114–1117 (in Russian).

7. Argayl M. Psikhologiya schast’ya (Psychology of happiness). St. Petersburg, 2003. 271 p. (in Russian).

8. Balatskiy E. V. Faktory udovletvorennost’yu zhizn’yu: izmerenie i integral’nye pokazateli (Factors of life satisfaction: measurement and integral indicators). Monitoring obshchestvennogo mneniya (Monitoring Journal), 2005, no. 4 (76), pp. 42–52 (in Russian).

9. Vasserman L. I. Psikhodiagnosticheskaya shkala dlya otsenki urovnya sotsial’noy frustrirovannosti (Psychodiagnostic scale for evaluation of social frustration level). Obozrenie Instituta psikhiatrii i meditsinskoy psikhologii im. V. M. Bekhtereva (V. M. Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology), 1995, no. 2, pp. 73–79 (in Russian).

10. Zhuravlev A. L., Yurevich A. V. Kollektivnye smysly kak predposylka lichnogo schast’ya (Collective meanings as a supposition of personal happiness). Psikhologicheskiy zhurnal (Psychological Journal), 2014, vol. 35, iss. 1, pp. 5–15 (in Russian).

11. Shamionov R. M. Sub”ektivnoe blagopoluchie lichnosti: psikhologicheskaya kartina i factory (Personality’s subjective well-being: psychological portrait and factors). Saratov, 2008. 296 p. (in Russian).

12. Zhukova I. A. Sotsial’naya adaptatsiya migrantov v sotsiokul’turnom prostranstve regiona: dis. ... kand. sotsiol. nauk (Migrants’ social adaptation to social and cultural space in region: diss. … cand. of sociology). Moscow, 2007. 159 p. (in Russian).

13. Gritsenko V. V., Smotrova T. N. Sootvetstvie domigratsionnykh ozhidaniy real’nym usloviyam prozhivaniya kak faktor uspeshnosti adaptatsii sootechestvennikov iz Ukrainy i Kazakhstana (Correspondence between pre-migration expectations and real living conditions as factor of adaptation successfulness by compatriots from Ukraine and Kazakhstan). Sotsial’no-psikhologicheskaya adaptatsiya migrantov v sovremennom mire: materialy III Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Migrants’ social-psychological adaptation in world today: the proceedings of the 3rd International scientifi c and practical conference). Ed. by V. V. Konstantinov. Penza, 2016, pp. 53–59 (in Russian).

Published: 
25.02.2017