Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Petrosyants V. R. Peculiarities Manifestationsof of the Psychological Defence Mechanisms Used by the Students of Psychology Department at University Depending on Vitality. Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 3, pp. 250-254. DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-3-250-254

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 63)
Language: 
Russian
Article type: 
Article

Peculiarities Manifestationsof of the Psychological Defence Mechanisms Used by the Students of Psychology Department at University Depending on Vitality

Autors: 
Petrosyants Violetta R., Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin
Abstract: 

The article sets out the research data demonstrating the distinctive features of psychological defence used by the students of psychology departments with increased and decreased viability. Significant differences were found in the dominant psychological defence mechanisms of the students. It has been revealed that the students with increased viability are inclined to choose «denial» and «rationalization» as psychological defence mechanisms while the students with reduced viability choose «projection» and «regression». The data are presented by the answers of 66 first–fourth year students of psychology departments. The results of the study can be applied in advisory practice of the students of psychology departments, and serve as the basis for the subsequent development of the technology of psychological support of students of psychology departments with reduced viability.

Reference: 

1. Malikova T. V., Mikhaylov L. A., Solomin V. P., Shatrova O.V. Psikhologicheskaya zashchita: napravleniya i metody (Psychological defense: areas and methods). St.-Petersburg, 2008. 231 p. (in Russian).
2. Filippovich V. I. Vzaimosvyaz’ zhiznestoykosti i psikhologicheskikh zashchit pri pogranichnykh psikhicheskikh rasstroystvakh i v norme (Interrelation between hardiness and psychological defenses in mental disorders and normal state). Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta (Bulletin of Kemerovo State University), 2014, no. 4-1 (60), pp. 135‒139 (in Russian).
3. Goryachikh A. V., Saitova M. A. Mekhanizmy psikhologicheskoy zashchity kak sredstvo lichnostnogo razvitiya studenta (Psychological defense mechanisms as means of student’s personal development). Innovatsii. Intellekt. Kul’tura. XXI Vserossiyskaya (s mezhdunar. uchastiem) nauch.-prakt. konf. molodykh uchenykh i studentov (Innovations. Intelligence. Culture. The 21st All-Russian (with international participation) theoretical and practical scientifi c conference of young scientists and students). Tyumen, 2014, pp. 255‒259 (in Russian).
4. Anisimov A. I., Kireeva N. N. Psikhologicheskaya zashchita kak indikator sotsial’nogo zdorov’ya studenta (Psychological defense as indicator of student’s social health). Psikhologiya obucheniya (Educational psychology), 2014, no. 1, pp. 84‒100 (in Russian).
5. Kuvshinova T. I., Kuvshinov Yu. A. Vzaimosvyaz’ mekhanizmov psikhologicheskoy zashchity s aktsentuatsiyami kharaktera u studentov (Interrelation between students’ psychological defense mechanisms and accentuations of their personality traits). Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya (Modern problems of science and education), 2014, no. 3. Available at: http:www.sience-education.ru/ru/article/view&id=13140 (accessed 22 August 2016) (in Russian).
6. Morozova I. S., Panasenko E. A. Vzaimosvyaz’ mekhanizmov psikhologicheskikh zashchit s koping-strategiyami u studentov-pervokursnikov (Interrelation between fi rst-year students’ psychological defense mechanisms and coping strategies). Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya (Theory and Practice of Social Development), 2015, no. 18, pp. 345‒349 (in Russian).
7. Leont’ev D. A., Rasskazova E. I. Test zhiznestoykosti (Hardiness test). Moscow, 2006. 63 p. (in Russian).
8. Vasserman L.I., Eryshev O. F., Klubova E. B. Psikhologicheskaya diagnostika indeksa zhiznennogo stilya (Psychological diagnostics of Life Style Index). St.-Petersburg, 2005. 50 p. (in Russian).

Published: 
24.09.2016
Short text (in English):
(downloads: 25)