Educational Acmeology. Developmental Psychology

Izvestiya of Saratov University.

ISSN 2304-9790 (Print)
ISSN 2541-9013 (Online)


For citation:

Naumenko Y. V. Methodology of Physical Education (Sociocultural Approach). Izvestiya of Saratov University. Educational Acmeology. Developmental Psychology, 2016, vol. 5, iss. 4, pp. 361-366. DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-4-361-366

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 92)
Language: 
Russian
Article type: 
Article

Methodology of Physical Education (Sociocultural Approach)

Autors: 
Naumenko Yuri V., Volgograd State Academy of Physical Culture
Abstract: 

Based on the sociocultural approach to the study of pedagogical definitions, this paper provides the new pedagogical meaning of the sociocultural phenomenon of «physical culture» and its constituent components. Physical education objectives and outcomes were specified, as well as the category «individual physical education» was introduced. The necessity of use of several instruments in education in the field of physical culture (physical activity and solution of lifeaffirming situations) was explained. The notion proposed in this article can serve as a basis for a fundamentally new sociocultural concept of Physical Education and also have a significant influence on the content of physical education.

Reference: 

1. Naumenko Yu.V. Zdorov’eformiruyushchee obrazovanie: idei i os-novnye ponyatiya (Health forming education: ideas and basic notions). Vestn. MGU. Ser. 20. Pedagogicheskoe obrazovanie (The Moscow University Herald. Ser. 20. Pedagogical education), 2015, no. 3, pp. 52–66 (in Russian). 2. Stolyarov V. I., Firsin S. A., Barinov S. Yu. Soderzhanie i struktura fi zkul’turno-sportivnogo vospitaniya detey i molodezhi (teoreticheskiy analiz). (Content and structure of physical training and sport education of children and youth {theoretical analysis}). Saratov, 2012. 268 p. (in Russian). 3. Bykhovskaya I. M. Homo Somatikos: Aksiologiya chelovecheskogo tela (Homo Somatikos: Axiology of human body). Moscow, 2000. 208 p. (in Russian). 4. Barchukov I. S. Fizicheskaya kul’tura: metodiki prakticheskogo obucheniya: uchebnik (Physical training: methods of practical training: the textbook). St.-Petersburg, 2014. 528 p. (in Russian). 5. Bal’sevich V. K., Bol’shenkov V. G., Ryabintsev F. P. Kontseptsiya fizicheskogo vospitaniya s ozdorovitel’noy napravlennost’yu uchashchikhsya nachal’nykh klassov obshcheobrazovatel’nykh shkol (Concept of physical education with health-giving trend for pupils of primary general-educational schools). Fizicheskaya kul’tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka (Physical Culture: upbringing, education, workout), 1996, no. 2, pp. 13–18 (in Russian). 6. Karpushin B. A. Pedagogika fi zicheskoy kul’tury: uchebnik (Pedagogy of physical training: the textbook). Moscow, 2013. 126 p. (in Russian). 7. Krilichevskiy V. I., Semenov A. G., Bekasov S. N. Pedagogika fi zicheskoy kul’tury: uchebnik (Pedagogy of physical training: the textbook). St.-Petersburg, 2012. 320 p. (in Russian). 8. Matveev L. P. Teoriya i metodika fi zicheskoy kul’tury. Vvedenie v predmet: ucheb. dlya vyssh. spetsializirovannykh fi zkul’t. ucheb. zavedeniy. 4-e izd. (Theory and methodic of physical training. Introduction: the textbook for high specialized physical training institutes). St.-Petersburg, 2004. 543 p. (in Russian). 9. Mel’chakova G. G., Mel’chakov A. V. Pedagogika fi zicheskoy kul’tury i sporta: uchebnoe posobie (Pedagogy of physical training and sport: the study guide). Krasnoyarsk, 2012. 220 p. (in Russian). 10. Obshchestvennoe zdorov’e i zdravookhranenie. Natsional’noe rukovodstvo (Public health and health service. National guidance). Eds. V. I. Starodubov, O. P. Shchepin and others. Moscow, 2014. 624 pp. (in Russian). 11. Fiziologo-gigienicheskoe i psikhofi ziologicheskoe soprovozhdenie modernizatsii obrazovaniya (eksperiment po sovershenstvovaniyu struktury i soderzhaniya obshchego obrazovaniya) (Physiological-hygienic and psycho-physiological accompaniment of modernization in education {experiment in perfecting of structure and content of general education}). Eds. M. M. Bezrukikh, V. D. Son’kin. Moscow, 2003. 117 p. (in Russian). 12. Kholodov Zh.K., Kuznetsov V. S. Teoriya i metodika fi zicheskoy kul’tury i sporta: ucheb. dlya stud. vyssh. prof. obrazovaniya (Theory and methodic of rhysical training and sport: the textbook for students of high professional education). Moscow, 2013. 480 p. (in Russian). 13. Yamaletdinova G. A. Pedagogika fi zicheskoy kul’tury i sporta: kurs lektsiy (Pedagogy of physical training and sport: lectures course). Ekaterinburg, 2014. 244 p. (in Russian). 14. Kuchma V. R. Mediko-profi lakticheskie osnovy obucheniya i vospitaniya detey: rukovodstvo dlya med. i ped. rabotnikov obrazovatel’nykh i lecheb.-profi lakt. uchrezhdeniy san.-epid. sluzhby (Medical and preventive foundations of children’ training and education: the guidance for medics and teachers of educational and health-prophylactic institutes of sanitary service). Moscow, 2005. 528 p. (in Russian).

Published: 
12.12.2016